Podzimní setkání Coeny ve Dvoře Králové nad Labem

Coena - stare logo

Podzimní setkání liturgické iniciativy Coena se konalo ve dnech 4. a 5. listopadu 2021 ve Dvoře Králové nad Labem. Čtvrteční program byl věnován novému zpěvníku ČCE, o němž referoval Daniel Heller ml., jeden z jeho tvůrců. Tento příspěvek byl přenášen rovněž on-line. V pátek se pak diskutovalo na téma: Co je nového kolem mě a se mnou v církvi, čím se zabývám, co mi dělá radost a co starost. Nechyběla ani denní modlitba církve.

Číst dále...

Setkání Coeny s tématem aktuálních otázek kolem slavení večeře Páně

Ve čtvrtek 18. a v pátek 19.6. 2020 proběhne v Českém Brodu setkání Coeny s názvem "Večeře Páně - aktuální otázky".

Číst dále...

Křesťanská iniciace bude tématem setkání v Táboře

Husitské muzeum v Táboře

Zveme na již druhý letošní studijní den, který v pátek 25. října 2019 proběhne v Táboře.

Číst dále...

Setkání Coeny v Semaníně 2019

Ve dnech 4.-6. dubna 2019 zveme na setkání s tématem nové bohoslužebné agendy ČCE v ekumenických souvislostech. Ubytování i seminární část na útulné faře v Semaníně u České Třebové (http://www.smyckovi.cz/) v sousedství původně utraqustického kostela, kde se budou konat společné modlitby a závěrečná bohoslužba. Přihlášky na konference@coena.cz.

Číst dále...

Setkání liturgické iniciativy Coena 15.-16. 9. 2017

Společný zpěv žalmů, eucharistie i diskuse o liturgickém životě církve

Číst dále...

Vzpomínka na prof. Pavla Filipiho

Pavel Filipi

Několik myšlenek spojených se vzpomínkami na nedávno zemřelého prof. ThDr. Pavla Filipiho (26. 5. 1936 - 28. 12. 2015), předního českého praktického teologa, ekumenika a liturgika.

Číst dále...

Unio mystica v lutherské orthodoxii

Tématem příspěvku je „locus theologicus“ čili bohovědné téma, De unione fidelium mystica cum Deo, to jest „o mystickém sjednocení věřících s Bohem“ – tak, jak bylo rozpracováno v prostředí poreformační lutherské orthodoxie. Tím se myslí oficiální teologická „scéna“ rozpracovávající témata Augsburské konfese a na ni navazujících vyznání (Kniha svornosti) v období od 2. poloviny 16. století (smrt Luthera a Melanchthona, Tridentský koncil, Formule svornosti) do cca poloviny 18. století (nástup osvícenství a racionalismu).

Číst dále...

Svatební slib – historie, význam a variabilita

„Svatební slib a požehnání jsou nejdůležitějšími částmi svatebního obřadu… V detailu mohou snoubenci sami slib dotvořit tak, aby jej považovali za upřímný. Farář by měl být tím, kdo vymezí hranice, které by změna neměla překročit,“ stojí v publikaci „Manželství – jeho podoba, proměny a pastorační problémy v evangelické perspektivě“. Kde však leží tyto hranice? Společná tvorba slibu se ukazuje jako dobrý základ rozhovoru o křesťanském pochopení manželství. Slova faráře nad Biblí snoubenci často odkývají, ale při hledání vlastních formulací se rychle ukáže, jakou představu o manželství mají, v čem odpovídá a v čem se liší od biblického obrazu.

Číst dále...

Manželství v Novém Zákoně

Abychom lépe pochopili, jak je manželství v NZ chápáno, a proč tomu tak je, je nutné začít ve SZ potažmo v judaismu. Právě na tomto pozadí totiž zřetelně vynikne, jak velký rozdíl mezi židovským a křesťanským pojetím manželství vlastně je. A jak se proces zduchovňování náboženské víry v křesťanství uplatňoval stále více (viz Chrám z kamene vs. Chrám Ducha; tělesná obřízka vs. obřízka srdce, Zákon vs. Pouhé dvojpřikázání lásky apod.), pochopitelně se nevyhnul ani tak důležitému tématu lidského života, jakým je manželství.

Číst dále...