Liturgika

Články k teologii a praxi bohoslužby
Martin Grombiřík
Liturgický rok, kalendáře, období a svátky.
Coena
Liturgická teorie a teologie liturgie
Coena
Liturgické pořady konkrétních společenství a místních církví
Coena
Obecné agendy, misály a sbírky pořadů různých církví a denominací
Coena
Bohoslužba slova a slovo Boží v liturgii
Coena
Jednotlivé liturgické modlitby, zpěvy a jiné prvky
Coena
Bohoslužebné pořady k různým příležitostem, které přináší život (svatba, pohřeb atd.)
Coena
Liturgické materiály použitelné pro ordinaci nových duchovních.
Coena
Liturgický prostor a budovy
Coena
Liturgický oděv, bohoslužebná roucha - historie, současnost, trendy
Karel Šimr
Česká stránka evangelicko-luterského společenství (Ostkirchlicher Konvent), které v Německu ve spolupráci se studenty Teologické fakulty univerzity v Heidelbergu slaví východní liturgii podle řádu Ukrajinské luterské církve. Duší tohoto hnutí je profesor Reinhard Thöle z Institutu pro studium konfesí v Bensheimu. V Česku představuje iniciativu docent Jaroslav Vokoun z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.