Spiritualita

Vše, co souvisí s křesťanským duchovním životem a nemá veřejně liturgický ráz.
Karel Šimr
Evangelické podání tradiční modlitby Anděl Páně jako připomínky vtělení, která má obvykle své místo v polední modlitbě.
Karel Šimr
Jako inspiraci k modlitbě v adventní a vánoční době bych vám rád nabídl další "evangelickou" verzi modlity Anděl Páně. Luterské znění této modlitby najdete na jiném místě této sekce. Předložený příspěvek k tradičnímu znění Zdrávas přidává opomíjený (a pro evangelickou mariologii stěžejní verš Lk 1, 45) a naopak vynechává přímou aklamaci Marie. Tu nahrazuje prosba ke Kristu jako vyústění meditace s a nad matkou Páně. Modlitbu uzavírá kolekta ze starokatolického misálu.
Tomáš Drobík
Evangelickou podobu modlitby růžence z knihy Evangelisches Tagzeitenbuch komentuje a z němčiny přeložil Tomáš Drobík.
Karel Šimr
Mluvit o modlitbě… Po pravdě řečeno na to v evangelické církvi nejsme moc zvyklí. Víme, že modlitba ke křesťanskému životu patří. Možná nám farář vyložil Otče náš. Ale jak se modlit – to nás nejspíš nikdo neučil.
Johann Gerhard
Lutherské bohosloví 17. století bývá označováno za "mrtvou", "studenou" a "neživotnou" ortodoxii, ve které život víry a spiritualitu nahradily dogmatické půtky a precizní cizelování "čistého učení". Posuďte sami, je-li tomu tak. Přinášíme vám úryvek vánoční meditace jednoho z vrcholných představitelů lutherské ortodoxie, Johanna Gerharda (1582-1637)
Martin Grombiřík
„Locus theologicus“ čili bohovědné téma, De unione fidelium mystica cum Deo, to jest „o mystickém sjednocení věřících s Bohem“ – tak, jak bylo rozpracováno v prostředí poreformační lutherské orthodoxie.