Ekumena

Dění v ekumeně a v mezicírkevních vztazích
Hilarion Alfeyev
Proslov pravoslavného biskupa Hilariona Alfeyeva na konferenci s tématem "Dát duši Evropě - poslání a odpovědnost církví", která se konala ve dnech 3.-5. května 2006 ve Vídni. Z německého překladu DDr. Johanna Krammer ruského originálu uveřejněného v bulletinu reprezentace Ruské pravoslavné církve při evropských institucích Europaica č. 98 (25.5.2006) do češtiny přeložila Marta Pešková. Předložený rozbor situace a návrh na řešení zaslouží kritické pozornosti také českých církví.
Karel Šimr
6. Valné shromáždění Leuenberského společenství (CPCE) se bude konat od 12. – 18. září 2006 v maďarské Budapešti. Hostiteli jsou společně Reformovaná a Luterská církev Maďarska. Tématem setkání je „Posílení společenství – profil protestantismu v Evropě“.
Ekumenická rada církví
Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference již několik let vyzývají křesťany všech církví na území České republiky, aby se vždy čtvrtou neděli v září sešli ke společným bohoslužbám, modlitebním i neformálním setkáním a podpořili tak snahy o jednotu křesťanů, které jsou nedílnou součástí myšlenky Ekumenické neděle.
Martin Grombiřík
Společná deklarace anglikánů a seversko-baltských luteránů z r. 1992 (výňatky)
Karel Šimr
Navržená bohoslužba čerpá z hluboce zakořeněné americké víry v moc modlitby. Obsahuje prvky římskokatolické liturgie i rysy dalších křesťanských tradic, zvláště protestantského pietismu a amerického letničního hnutí. Doporučuje se doprovázet bohoslužbu zpěvy spirituálů inspirovaných evangeliem. Bohoslužba je sestavena ze tří odlišných částí, které se vztahují k tématům osmi dní.
Institut ekumenických studí
Na tuto otázku budou od 18. do 19. dubna 2008 hledat odpověď účastníci 26. semináře zájemců o teologii na téma "Ekumena v dnešním Německu a České republice - srovnání, problémy a výhledy".
Karel Šimr
Ekumenickou neděli, která letos připadla na 20. září, oslavili v Plzni společnou bohoslužbou v katedrále sv. Bartoloměje. V nedalekém Chrástu si místní evangelíci a katolíci ze sousední Dýšiny společně připomněli křest.
Coena
Karel Šimr
Plzeňská diecéze Církve československé husitské pořádá 24. ledna 2014 od 10. hodin v Tuháčkově síni (Husova 1, Plzeň) Eucharistickou konferenci.