Setkání

Články, příspěvky a dokumentace pracovních a jiných setkání Coeny.
Coena
Setkání Coeny r. 2002 (Lštění u Benešova, 22.-23. 11.)
Coena
Setkání Coeny r. 2003 - 14.-15. 2. 2003 Choceň (téma: pojetí Večeře Páně u reformátorů, židovské kořeny křesťanské anafory, teologie limské anafory, závaznost a variabilita eucharistické modlitby); 1.-3. 5 2003 Choceň (téma: Křest a jeho obnova; zároveň ustanovení Evangelické liturgické iniciativy Coena; přijato programové prohlášení); 6.-8. 11. 2003 Praha-Kobylisy (téma: Symbol a liturgie)
Coena
Setkání Coeny r. 2004 - 26.-28. 2. 2004 Soběhrdy (téma: Liturgická a kazatelská praxe českého utrakvismu); 4.-6. 11. 2004 Soběhrdy (téma: Požehnání)
Coena
Setkání Coeny r. 2005 - 5.-7. 5. 2005 Český Brod (téma: Praxe liturgické obnovy církve) 10.-12. 11. 2005 Krouna (téma: Náboženská zkušenost v křesťanské perspektivě; hosté: Jan Černý, Ivana Noble)
Coena
Setkání Coeny r. 2006 - 16.-18. 2. 2006 Krouna (téma: Rituály v pastoraci; host: Aleš Opatrný); 12.-14. 10. 2006 Soběslav (téma: Praxe liturgické obnovy; host: Prof. David Holeton)
Coena
Setkání Coeny r. 2007 - 15.-17. 3. 2007 Soběhrdy (téma: liturgie Jednoty Bratrské u příležitosti 550. letého vročí její založení; host: Ota Halama z ETF UK); 8.-10. 11. 2007 Krouna (téma: Jak jsme dělali agendu – přednáška a rozhovor s ThDr. Jiřím Doležalem)
Coena
Setkání Coeny r. 2008 - 24-26. 4. 2008 Soběslav (téma: Úřad a ordinovaná služba v církvi; host: Jaroslav Vokoun) 16.-17. 10. 2008 Nový Bor (téma: Liturgická hudba; hosté: Jiří Kub a Miroslav Esterle)
Coena
Setkání Coeny r. 2009 - 14.-16. 5. 2009 Jablunka (téma: Liturgická obnova v Česku a na Slovensku; společné česko-slovenské setkání) 15.-17. 10. 2009 Český Brod (téma: Vyznání vin v bohoslužbě; host: Pavel Hradílek)
Coena
Setkání Coeny r. 2010 - 22.-24. 4. 2010 Krouna (téma: Co je podstatné v evangelické liturgice; host: Prof. Pavel Filipi); 14.-16. 10. 2010 Nová Cerekev (téma: Domácí formy liturgie - domácí zbožnost, růst ve víře; host: Pavel Černý)
Martin Grombiřík
Setkání Coeny r. 2011 - Český Brod (sdílení zkušeností); 21.-22. 10. 2011 (téma: Komuniální církev; host: Jan Konzal)