Propria LCMS

Autor:
Publikováno:

Adventní a vánoční propria z "Oltářní knihy" (Order of Service) Lutherské církve Missourského synodu

Adventní preface

Je vskutku dobré, správné a spasitelné,
že máme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Jemu připravil cestu Jan Křtitel,
který jej prohlásil za zaslíbeného Mesiáše
a pravého Beránka, který snímá hříchy světa.
Hříšníky volal k pokání
aby mohli uniknout hněvu
v den, kdy Pán přijde ve své slávě.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé slavné jméno
a zpíváme píseň ke tvé slávě: Svatý...

Vánoční preface

Je vskutku dobré, správné a spasitelné,
že máme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Neboť v tajemství Slova učiněného tělem
jsi nám dal nové zjevení své slávy,
abychom tě poznali ve tváři tvého Syna
a mohli milovat to, co nevidíme.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé slavné jméno
a zpíváme píseň ke tvé slávě: Svatý...

Preface ke Zjevení Páně

Je vskutku dobré, správné a spasitelné,
že máme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

V něm jsi to, co bylo od věků skryté
dal poznat národům celého světa,
když jsi zjevil plnost své slávy
v Tom, který sdílel naše smrtelné lidství.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé slavné jméno
a zpíváme píseň ke tvé slávě: Svatý...

Preface ke Křtu Páně

Je vskutku dobré, správné a spasitelné,
že máme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána,

neboť při jeho křtu nám jej Tvůj hlas z nebe
zjevil jako tvého milovaného Syna
a Duch svatý, který na něj sestoupil,
jej potvrdil jako zaslíbeného Mesiáše.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé slavné jméno
a zpíváme píseň ke tvé slávě: Svatý...

Preface na Hromnice

Je vskutku dobré, správné a spasitelné,
že máme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

On, který sdílí tvoji věčnou nádheru v lidském těle
byl tento den uveden do tvého chrámu
a zjeven Duchem jako sláva Izraele a světlo všech lidí.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé slavné jméno
a zpíváme píseň ke tvé slávě: Svatý...